REGULAMIN REZERWACJI W PENSJONACIE PIANO NOBILE

1. Rezerwacji  w Pensjonacie Piano Nobile można dokonać telefonicznie, osobiście bądź mailowo. Taka rezerwacja ma status „rezerwacji wstępnej-niepotwierdzonej”.
2. W dniu dokonania rezerwacji, Pensjonat potwierdza jej otrzymanie za pośrednictwem  adresu mailowego lub numeru telefonu kontaktowego Gościa.  
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną pod warunkiem  zapłacenia przez Gościa zadatku wynoszącego 30% wartości całej rezerwacji najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji. Wpłatę można dokonać za pomocą przelewu na rachunek w Banku Spółdzielczym nr: PL 20 8448 0004 0038 855720000001SWIFT: POLUPLPR). W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia, nazwiska oraz daty pobytu.
4. Istnieje  możliwość dokonania wpłaty zadatku osobiście w recepcji Piano Nobile.
5. Brak wpłaty zadatku lub kontaktu z recepcją (email: recepcja@pianonobile.pl) w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej, uznaje się za rezygnację z rezerwacji bez konieczności zawiadamiania o tym Klienta.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury za pobyt w Pensjonacie Piano Nobile, uprzejmie prosimy o taką informację niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji wstępnej. Prosimy również o przesłanie prawidłowych i aktualnych danych do wystawienia faktury VAT. Jeśli dane do faktury VAT nie zostaną podane w dniu dokonania przedpłaty, faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną bez możliwości zmiany danych na fakturze.
7. Niestawienie się Gościa do godz. 22 w dniu przyjazdu, jest równoznaczne z anulowaniem
rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.
8. Anulacja rezerwacji jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego: recepcja@pianonobile.pl. W przypadku opłacenia przez Gościa całej rezerwacji,
a następnie jej  anulowania najpóźniej do 2 dni przed datą przyjazdu, Gość otrzyma zwrot w wysokości 70% wpłaconej kwoty. Zadatek w wysokości 30% kwoty rezerwacji jest bezzwrotny.
9. Anulacja rezerwacji, dokonana na mniej niż 2 dni przed datą przyjazdu skutkuje potrąceniem przez Pensjonat Piano Nobile całości wpłaconej kwoty.
10. Goście mogą bezpłatnie, w ramach możliwości Pensjonatu, dokonać zmiany terminu pobytu, pod warunkiem jej zgłoszenia na adres mailowy: recepcja@pianonobile.pl najpóźniej do 2 dni przed datą przyjazdu.
11. Pensjonat Piano Nobile zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
12. W przypadku ofert promocyjnych i/lub okazjonalnych,  obowiązują specjalne warunki rezerwacji oraz anulacji pobytu w Pensjonacie Piano Nobile.