Polityka prywatności
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Klientów strony internetowej www.pianonobile.pl zwanej dalej Stroną.

1. Administratorem danych osobowych, zawartych na Stronie, jest Grupa Kozioł Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Rynek 16, NIP 6381843430, REGON 387705090  zwana dalej Administratorem.
2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach wprowadzone w formularzach kontaktowych dostępnych na Stronie, na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
4. Klient, który umieścił dane w formularzu ma prawo do: wglądu, modyfikacji, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  żądania zaprzestania ich przetwarzania danych w dowolnym momencie, cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem, złożenia skargi do organu nadzorczego.
5. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
6. Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
8. Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics).
9. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: administrator@pianonobile.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na Stronie.

 

Polityka wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
1. Strona internetowa www.pianonobile.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Klienta i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:
a. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,
b. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,
c. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy,
d. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci.
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Klienta na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.
4. Wszelkie pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: administrator@pianonobile.pl
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na Stronie.